Odpowiedzi na zadane pytania - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zadane pytania - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZP 01/07/2019


Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 06.09.2019 r.

Propozycje IZ odpowiedzi na pytania do SIWZ przekazane w dn. 20.08.2019 r.

Propozycje IZ odpowiedzi na pytania do SIWZ przekazane w dn. 23.08.2019 i 28.08.2019 r.

Propozycje IZ odpowiedzi na pytania do SIWZ przekazane w dn. 05.09.2019 r.

Propozycje IZ odpowiedzi na pytania do SIWZ przekazane w dn. 06.09.2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór


Opublikował: Paweł Ejsmont
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 446
24.09.2020 // www.teatr.elblag.pl/bip