Wirtualna wycieczka Wirtualne archiwum Facebook Kup bilet
Allo, Allo Kup Bilet
A A A

Rozmowy o Teatrze

Cykl edukacyjny pn. "ROZMOWY O TEATRZE"

"Rozmowy o Teatrze" są pomyślane jako kameralne spektakle, wykonywane zawsze przez troje aktorów, poszerzone o krótki rys historyczny danego okesu czy tematu realizowanego. Przeznaczony dla grup obejmujących szkoły gimnazjalne. Częstokroć formuła jest interaktywna, włącza do działań scenicznych, samych uczniów - chętnych - spośród widowni.

Podczas kolejnych spotkań, przybliżane będą podstawowe elementy wiedzy o Teatrze, od antyku począwszy, na współczesności kończąc. Jest to zadanie niełatwe, wymaga bowiem olbrzymiej odpowiedzialności za wybór tekstów literackich ze strony twórców, jak i maksymalnej koncentracji ze strony odbiorców. Jest to nie tylko spektakl, ale i lekcja...

Poza wprowadzeniem pojęć i języka Teatru, spotkać się tu można z najlepszymi, najciekawszymi tekstami epickimi i dramatycznymi danego okresu czy konkretnego twórcy. Wyboru tekstów dokonano po konsultacjach z nauczycielami - metodykami, mając na względzie kanon lektur szkolnych, jak i lektur uzupełniających, ale także teksty poboczne - rozszerzające omawianą problematykę.

Cykl spotkań realizowany jest na Małej Scenie T.D., w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Malborku, auli Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, sali widowiskowej Tczewskiego Centrum Kultury w Tczewie. Istnieje naturalnie możliwość przeniesienia tych spotkań i do innych przestrzeni, w zależności od możliwości szkół i placówek kulturalnych, które zażyczą sobie realizowania "Rozmów o Teatrze" na własnym terenie.

Cykl docelowo winien być realizowany przez okres 3 lat, począwszy na klasach I szkół gimnazjalnych, w wymiarze ośmiu spotkań w roku szkolnym.

PROGRAMY DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE:

„Antyk – tragedia" w wykonaniu aktorów: Beaty Przewłockiej, Tomasza Muszyńskiego i Lesława Ostaszkiewicza. Program opracowany przez dyr. Mirosława Siedlera.

„Antyk – komedia" w wykonaniu aktorów: Tomasza Czajki, Marcina Tomasika i Mariusza Michalskiego. Program opracowany przez dyr. Mirosława Siedlera.

„Antyk we współczesności" w wykonaniu aktorów: Moniki Andrzejewskiej, Tomasza Czajki i Lesława Ostaszkiewicza. Program opracowany przez dyr. Mirosława Siedlera.

„Komedia rybałtowska" w wykonaniu aktorów: Mariusza Michalskiego, Marcina Tomasika i Lesława Ostaszkiewicza. Program opracowany przez dyr. Mirosława Siedlera.

Zrealizowano przy pomocy Urzędu Miejskiego w Elblągu