RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka

Informacje ogólne

• Nazwa jednostki
Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
• Rodzaj jednostki
Instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
• Dane adresowe
Nowy adres (od 02.10.2006r):
82-300 Elbląg,
ul. Teatralna 11

Stary adres:
82-300 Elbląg,
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1
• Kontakt (numery telefonów, adres poczty elektronicznej)
• Centrala:
tel. 055 641 97 00
• Sekretariat:
tel. 055 641 97 00 w. 546
fax. 055 234 56 52
e-mail: teatr@teatr.elblag.pl
• Księgowość:
tel. 055 641 97 00 w. 221, 222
tel. 055 641 97 00 w. 223 [ Główny księgowy ]
ksiegowa@teatr.elblag.pl
• Kierownik administracyjno - techniczny:
tel. 055 641 97 00 w. 240, 282
e-mail: dz.techniczny@teatr.elblag.pl
• Kierownik Literacki:
tel. 055 641 97 00 w. 284
e-mail: k.lylka@teatr.elblag.pl
• Biuro Obsługi Widza:
tel. 055 641 97 00 w. 326
fax. 055 641 97 30
tel. 055 641 97 00 w. 391 [ Kierownik Biura Obsługi Widza ]
e-mail: bow@teatr.elblag.pl
• Kasa biletowa Teatru:
tel. 055 641 97 00 w. 392
• Imię i nazwisko dyrektora jednostki
Mirosław Siedler - Dyrektor
• Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną określa - Statut Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu z dnia 14.03.2000 nadanego Uchwałą nr XIV/220/00 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego zmienionego uchwałą nr IV/60/03 z dnia 11.02.2003 i uchwałą XII/154/03 z dnia 5.09.2003r.
• Godziny przyjęć interesantów
• Dyrekcja , sekretariat: od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00
• Działy merytoryczne: od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30
• Kasa biletowa: od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do godziny 18:00 oraz na godzinę przed spektaklem
Sobota 12:00-20:00 oraz na godzinę przed spektaklem
• Majątek
Zasady gospodarki finansowej Teatru regulują postanowienia Rozdziału V Statutu Teatru Dramatycznego.

Siedzibą Teatru jest budynek, będący własnością Teatru:
• Adres: Pl. Jagiellończyka 1
• Nr ewidencyjny działki - 424/1- 424/2
• Powierzchnia gruntu - 4.410 m2
• Wartość budynku /netto/ 7.093.406,14 zł.
• Powierzchnia zabudowy 4.044,00 m2
• Powierzchnia użytkowa lokali wynosi - 4.176,20 m2
• Kubatura 24.840 m3
Na w/w powierzchnię wchodzą pomieszczenia biurowe, powierzchnie magazynowe oraz dwie sceny z widowniš:
• mała - kameralna na 80 miejsc
• duża - na 508 miejsc.
Do wyposażenia materiałowo - technicznego Teatru należą między innymi:
• sprzęt akustyczny
• sprzęt elektroniczny
• wyposażenie biurowe
• instrument muzyczne
• rekwizyty
• środki transportowe
Środki finansowe Teatru pochodzą z dotacji budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z działalności statutowej tj.:
• sprzedaży biletów
• wynajmu pomieszczeń
• organizacji imprez na zlecenieOpublikował: Paweł Ejsmont
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: Marcin Prokopiak
Dokument z dnia: 26.08.2011
Dokument oglądany razy: 11 170